Handleiding voor beginners

Handleiding

  1. World Rugby ( de overkoepelende Internationale Rugby Bond) heeft een mooie handleiding voor beginners samengesteld.
  2. Rugby for beginners is een video waar het makkelijk wordt uitgelegd. (wel in het Engels)